Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

150901Betaalbaar bouwenJongerenwedstrijd Betaalbaar Bouwen in Heeswijk-Dinther  

Hoofdstuk I:  Omschrijving van De Opdracht

Koopwoningen zijn er in Heeswijk-Dinther niet of bijna nooit onder de €  170.000. 

Is bouwen of verbouwen voor bijvoorbeeld  € 100.000,- of € 120.000,- echt onmogelijk? 

Iets dergelijks geldt ook voor een project waarvan de woningen/ units worden verhuurd.  Is  € 500 of 600 maandelijkse huur echt onmogelijk?  Laat zien dat het kan, en hoe het kan! Waar liggen de kansen?  Is er een concreet object, project, idee, samenwerking, waarin je kansen ziet?

Bedenk een concreet en realiseerbaar plan om ofwel betaalbare koopwoningen in Heeswijk-Dinther (HD) te bouwen of te kopen, ofwel een betaalbaar project van huurwoningen met sociale (lage) huur.  Het gaat echt, in alle opzichten,  primair over Heeswijk-Dinther!
Je plan kan technisch zijn, bijvoorbeeld  een bouwproject.  Maar ook  financieel, bijvoorbeeld een beleggingsfonds met spaargeld van burgers uit Heeswijk-Dinther.  Of  nóg  iets heel anders waardoor een aantal jongeren aan een betaalbaar huis in Heeswijk-Dinther kunnen komen.

Het winnend idee kan een koopwoning of koopproject zijn, maar ook een project dat voor jongeren betaalbare (sociale)  huurwoningen oplevert. Onze gedachte is dat actieve jongeren hun netwerk kunnen inschakelen. Denk hierbij aan een vriend(in), familielid,  of een hele vriendenclub.  Als je wilt kun je vast wel mensen vinden die kunnen helpen of samen met jou een plan willen maken.

Voor het winnen van de wedstrijd is een goed idee, een innovatief plan, de eerste voorwaarde.  Maar een duidelijke en goed leesbare uitwerking, voorzien van duidelijke schetsen, weegt ook zwaar mee in de beoordeling. Alle inzendingen worden vakkundig beoordeeld door een vakjury. Deze jury bestaat uit Will Groothuysen, stedenbouwkundige (juryvoorzitter zonder stemrecht), Jelle Rijpma uit Eindhoven, adviseur en procesbegeleider op het terrein van stedelijke en regionale ontwikkeling. Verder hebben Firoez Azarhoosh uit Amsterdam, consultant en maatschappelijk ondernemer en gespecialiseerd in Community Development en stedelijke ontwikkeling en Geert-Jan van den Brand uit Berlicum, werkzaam in maatschappelijk vastgoed en voorheen docent bouwkunde TU Eindhoven zitting in de jury.  Op technisch gebied wordt de gehele organisatie geadviseerd door Robin Brugmans  van RBbouwadvies en op financieel gebied door Yvonne van Schaijk van Rabobank Oss Bernheze.

Met € 6000,- als prijs kun je wel wat doen.  Bovendien weet jij, weten jongeren,  zélf het beste wat ze  zoeken.  Misschien wel een huis dat beneden is ingericht en woonklaar, maar boven leeg, alleen het casco.  Of eenvoudige units bouwen in een ongebruikte loods of winkel. 

Wat ook helpt voor de prijswinnaar is dat  voor een goed plan de wethouder de grenzen van de mogelijkheden wil opzoeken.

Dus grijp je kansen om met jouw project zelf succesvol aan de slag te gaan.  Als prijswinnaar sta je in de schijnwerper en krijg je als “VIP” extra kansen.

De ambitie is om jongeren uit te dagen en actief te maken voor betaalbaar wonen. Wat zoek je?  Hoe zou dat kunnen? Praat erover met je vrienden of vriendinnen.  Zoek hulp.  Pak aan, verdiep je erin en bedenk een plan, bespreek dat met anderen en als je overtuigd bent dat het zo kan, schrijf het op, werk het uit en stuur het in!

We hopen dat hierdoor in Heeswijk-Dinther allerlei ideeën en acties ontstaan om dit probleem aan te pakken en op te lossen. 

Wij wensen je heel veel creativiteit en succes toe!

Stichting Actief Burgerschap
Stichting Dorpsnieuws

Hoofdstuk II:   REGLEMENT   

Inhoudsopgave:

 • De opdracht en de uitwerking en presentatie daarvan
 • Deelnemers: leeftijd, woonplaats, partners, randvoorwaarden
 • De procedure van opgave van deelnemers en verwerking van ingezonden plannen
 • Nadere toelichting op de eisen aan  het idee en aan het eindproduct
 • Tijdstip en wijze van inleveren van het plan, van het product
 • De beoordeling van de inzendingen door een onafhankelijke jury en het  vaststellen van de winnaar
 • De prijs
 • Eigendom en rechten m.b.t. de ingezonden producten
 • Disclaimer

1. De opdracht en de uitwerking en presentatie daarvan

 • De opdracht van de wedstrijd is in hoofdstuk  I  beschreven:  Een innovatief idee dat de weg wijst naar een betaalbare woning voor jongeren in Heeswijk-Dinther, dat is de kern, het hart van de opdracht.
 • Het plan is gebaseerd op een origineel  idee, of op een andere manier innovatief.  Dus niet alleen een algemeen bekend idee uitwerken, zoals splitsen van een grotere woning, maar gebaseerd op een vondst, mogelijk van elders, of op een ongebruikelijke combinatie van middelen, partijen of deskundigheden, waardoor de kosten  extra laag  blijven, of waardoor je ook zonder vaste baan iets kunt huren of zelfs kopen,  of waardoor een eenvoudige woning heel aantrekkelijk wordt.
 • Maar dat idee moet wel  concreet worden uitgewerkt.  Dat vraagt een heldere beschrijving van het plan en van de uitvoering daarvan. En ook  een concrete en realistische begroting  van de kosten die ermee zijn gemoeid.
 • Het plan  moet dus een handleiding zijn waarmee een jongere of een ondernemer direct aan de slag kan.
 • Daarnaast  wordt een soort samenvattend overzicht gevraagd, één pagina met voldoende resolutie om afdrukken op A0  formaat mogelijk te maken. Als het plan gaat over een huis of bouwwerk moet dit in voldoende detail zijn uitgewerkt  tot een globale bouwtekening met alle relevante technische gegevens. Als het plan géén bouwwerk betreft, moet het zo goed mogelijk op die pagina worden beschreven en verbeeld.

 

2.  Deelnemers:  leeftijd, woonplaats, partners, randvoorwaarden

 • Je kunt alleen deelnemer zijn, dus meedoen aan de wedstrijd, als je op 30 november 2015 tussen 18 en 35 jaar oud bent.
 • Ook moet de deelnemer  ofwel woonachtig zijn in Heeswijk-Dinther ofwel sterk aan Heeswijk-Dinther verbonden  zijn bv doordat je ouders daar wonen of gewoond hebben, of doordat je in Heeswijk-Dinther  een baan hebt, of  doordat je om een andere overtuigende reden juist en precies hier wilt wonen.
 • Bij twijfelgevallen beslist de jury  over toelating van deelnemers, op basis van dit reglement.  
 • Elke deelnemer staat het vrij om hulp te zoeken voor het bedenken of uitwerken van een plan. Maar alleen de deelnemer  kan de opdracht op zich nemen en een plan indienen, en alleen deze deelnemer  kan dus de prijs winnen. Dus “partners” zoals een deskundige oom of bevriende technische studenten, krijgen geen (deel van de) prijs.  Maar de winnaar kan natuurlijk zijn of haar hulptroepen meteen of achteraf wel op een andere wijze belonen.

 

3. De procedure van opgave van deelnemers en verwerking van ingezonden plannen

 • Deelnemers kunnen zich opgeven voor de wedstrijd vanaf  1 september 2015 tot uiterlijk 31 oktober 2015 door het digitaal insturen van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier aan het wedstrijd secretariaat, met als adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  Zij krijgen binnen een week een bevestiging van ontvangst en  - als het goed is - acceptatie voor de wedstrijd. 
 • Na ontvangst van een  plan door de wedstrijdsecretaris wordt dit door hem/haar van een code voorzien en wordt voor het vervolg de afzender onherkenbaar gemaakt.  Het codenummer blijft tot de prijsuitreiking voor iedereen, ook voor de deelnemer zelf, verborgen.  Alleen de wedstrijdsecretaris weet welke naam bij welk codenummer hoort.
 • De wedstrijdsecretaris stuurt elk plan met het codenummer en zonder naam door aan de juryvoorzitter.
 • Op het adres van het wedstrijdsecretariaat kunnen deelnemers eventueel extra uitleg vragen over het reglement en de procedure. Het antwoord of de uitleg wordt, samen met de vraag, dan gepubliceerd op de website van de wedstrijd: op www.hadeejer.nl/jongerenwedstrijd.   Al deze informatie is dus openbaar toegankelijk voor alle deelnemers. Het is dus voor elke deelnemer zaak om gedurende het verloop van de wedstrijd regelmatig op deze website te kijken.  Op deze website komt  ook dit reglement te staan, het inschrijfformulier en het beoordelingsformulier dat door de jury wordt gebruikt. Daarnaast worden ook aanpassingen of van regels of aanvullingen daarop altijd op deze website gepubliceerd.
 • Alleen vragen betreffende reglementen en procedures  van de wedstrijd worden beantwoord en op de website gepubliceerd. Inhoudelijke vragen,  zoals  bijvoorbeeld over wettelijke en gemeentelijke mogelijkheden en over zaken betreffende de uitvoering van plannen worden NIET beantwoord.

4.  Nadere toelichting op de eisen aan  het idee en aan het eindproduct

 • De onder Hoofdstuk I en onder Hoofdstuk II punt 1. beschreven opdracht wordt zo goed mogelijk uitgevoerd. 
 • Het doel is betaalbaarheid voor zoveel mogelijk jongeren.
 • Het plan kan technisch of bouwkundig zijn, maar ook een originele wijze van financiering, of nog iets anders.
 • Het plan is realistisch en in Heeswijk-Dinther snel, liefst binnen twee jaar, realiseerbaar.
 • Het plan is niet beperkt tot alleen de indiener, maar kan ook voor andere jongeren worden toegepast, die geen bijzondere familiebanden, rijke relaties of andere voordelen hebben in Heeswijk-Dinther.
 • Het ingeleverde eindproduct is volledig, netjes en helder, zoveel mogelijk “SMART” (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) uitgewerkt.  Het product is goed leesbaar, overzichtelijk ingedeeld en zoveel mogelijk met duidelijke tekeningen of schetsen toegelicht. 
 • Het plan kan uitgebreid zijn, maar dat hoeft niet. Ook een origineel , simpel en zeer praktisch idee dat in enkele pagina’s helder en compleet beschreven kan worden, is prima.

5. Tijdstip en wijze van inleveren van het plan, van het product

 • Inleveren gebeurt digitaal via het email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .   
 • Het product wordt in één keer ingeleverd.  Daarna is er nog één keer gelegenheid om een beperkte aanvulling te sturen, in de zin van een bijlage of een beperkte correctie of aanvulling.  
 • De sluiting van de wedstrijd is 30 november 2015 om 24.00 uur.  Dus indienen van stukken en eventuele aanvullingen dient vóór die tijd te gebeuren.

6. De beoordeling van de inzendingen door een onafhankelijke jury en het  vaststellen van de winnaar

 • Er wordt een jury geïnstalleerd, bestaande uit drie deskundige mensen.
 • De leden van de jury komen niet uit Bernheze en hebben geen sterke binding met Heeswijk-Dinther of  met mensen daar.
 • De juryleden zeggen vooraf toe dat ze zullen streven naar een  eerlijke en objectieve beoordeling.
 • De jury beslist bij meerderheid van stemmen, zoveel mogelijk op basis van het reglement. 
 • Bij kwesties waarin het reglement niet  voorziet, beslist de jury bij meerderheid van stemmen.
 • De juryleden krijgen de ingezonden plannen digitaal toegestuurd zonder naam of informatie over de deelnemer, alleen voorzien van een code. 
 • Naast de jury is er een juryvoorzitter, die inschrijvingen en plannen ontvangt en de communicatie tussen juryleden en het wedstrijdsecretariaat verzorgt.  De juryvoorzitter heeft GEEN stemrecht in de jury. Ook de juryvoorzitter krijgt geen namen te zien, maar alleen plannen met codenummers.
 • De juryvoorzitter stuurt plannen (met code, geen naam) eerst naar twee deskundigen, een bouwtechnicus en een financieel deskundige.  Zij geven beiden een oordeel over het plan, op hun eigen terrein.  Dus bij elk plan wordt eerst een korte beoordeling bijgevoegd in hoeverre dit plan technisch en financieel realistisch is.
 • Pas daarna worden de plannen naar de jury toegestuurd, die dan elk plan beoordeelt op basis van een (openbaar) beoordelingsformulier.
 • Na sluiting van de inzendingen (30 november) overleggen en besluiten de juryleden over de keuze van de winnaar.  Bij elk plan wordt een korte beoordeling geschreven.
 • Alle ingezonden plannen worden, op naam en met de beoordeling door de jury,  op de nieuwjaarsbijeenkomst in een expositie in CC Servaes tentoon gesteld.   Alle plannen zijn vanaf dat moment openbaar en beschikbaar als idee of inspiratie voor iedereen. 
 • De uitspraak van de jury is bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

7.  De prijs 

 • De prijswinnaar wordt bekend gemaakt en de prijs wordt uitgereikt  op de nieuwjaarsbijeenkomst  op  08-01-2016 in CC Servaes, te Heeswijk-Dinther.
 • De organisatoren van de wedstrijd zijn de stichting Dorpsnieuws (uitgever van d’n HaDeejer en www.hadeejer.nl) en de stichting Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther.
 • Naast een bijdrage van de organisatoren,  wordt aan de prijs bijgedragen  door de gemeente Bernheze en door de Rabobank Oss Bernheze.
 • De prijs voor de winnaar heeft een waarde van  € 6000, en dient zo mogelijk besteed te worden aan het project, maar in elk geval  aan het kopen, huren of inrichten van een woning in Heeswijk-Dinther.  
 • De prijs is tijdgebonden. Na het uitreiken van de prijs is deze drie jaar geldig. 
 • Als de winnaar niet binnen drie jaar de prijs kan besteden, of als hij of zij besluit toch buiten Heeswijk-Dinther te gaan wonen, wordt in overleg tussen de winnaar en de organisatie een deel van de prijs alsnog uitgekeerd. 
 • Als rond de uitkering van de prijs en de toepassing van het reglement daarbij, een conflict ontstaat, beslist de jury.
 • De prijs wordt uitgereikt aan de deelnemer  die het beste plan heeft ingediend, mits het  oordeel  van de jury over dit beste plan tenminste “voldoende”  is.  

8. Eigendom en rechten m.b.t. ingezonden producten

 • Alle voor de wedstrijd  ingezonden en ingeleverde producten en ideeën worden door inzending eigendom van de beide organiserende stichtingen.  Dat geldt dus ook voor plannen waarmee geen prijs is gewonnen. 
 • Beide stichtingen hebben dus het recht om met deze ideeën aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in publicatie.
 • Het doel van de wedstrijd is het stimuleren van betaalbare bouwen en wonen, met name voor jongeren in Heeswijk-Dinther.  Daarom zullen alle binnengekomen ideeën en producten door de beide stichtingen eerst tentoon gesteld worden op de nieuwjaarsbijeenkomst en daarna beschikbaar  gesteld worden voor personen of bedrijven die zaken daaruit willen toepassen.
 • Vanzelfsprekend heeft ook de inleverende partij het recht om met het eigen idee aan de slag te gaan. 

9. Disclaimer

 • Dit reglement en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie of gegevens, onvolledig of onjuist zijn. Deelname geschiedt op eigen risico. Alle te maken kosten zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen niet worden verhaald op de organisatie. De organisatie, daaronder begrepen de jury, is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit deelname aan de wedstrijd .