Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Stuw-in-de-HazelbergseloopWaterschap Aa en Maas ‘stuurt’ het gezuiverde afvalwater van RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) Dinther tijdelijk via de Hazelbergse Loop en de Leijgraaf richting de Wambergse Beek. Op deze wijze hoopt het waterschap droogval van onder andere de Wambergse beek ten noordoosten van Berlicum in de gemeenten Sint-Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch te voorkomen.
 

Normaal komt het gezuiverde afvalwater, ook wel effluent genoemd, in de Aa terecht. Waterschap Aa en Maas neemt deze tijdelijke maatregel vanwege de huidige droogte en het belang van voldoende grondwater.
Het op peil houden van de Wambergse beek en omgeving is gunstig voor de grondwaterstanden in de omgeving. Hiervan profiteren landbouw en natuur.

Het waterschap heeft omwonenden en agrarische bedrijven in het stroomgebied van de Hazelbergse Loop schriftelijk op de hoogte gebracht. Door de maatregel zal de kwaliteit van het water daar tijdelijk minder zijn. Dit maakt het ongeschikt voor veedrenking, om in te recreëren of om consumptiegewassen mee te beregenen. Dit laatste is op dit moment ook verboden vanwege het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater.

Het waterschap laat deze bijzondere situatie niet langer duren dan noodzakelijk. Op het moment dat de Wambergse Beek geen extra water nodig heeft, loost het waterschap het effluent weer rechtstreeks op de Aa. Doordat de Aa een veel grotere watergang is dan de Hazelbergse loop en veel meer water transporteert, geeft dit geen ongewenste problemen voor de waterkwaliteit.