Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Overheid

bernhezeHet college van burgemeester en wethouders van Bernheze stelt haar raad voor een richtinggevende uitspraak te doen over de toekomst van de gemeente. In zijn voorstel  legt het college de raad de keuze uit drie opties open voor, waarbij het college een voorkeursvariant aangeeft.

We nodigen u uit voor een toelichting op het raadsvoorstel, door burgemeester Marieke Moorman, op dinsdag 1 september om 16.00 uur in het gemeentehuis in Heesch.

Waterschap Aa en Maas copyDeze week waren extra controles op naleving van het ingestelde onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in verband met de droogte die nog steeds heerst. De controles vonden onder andere plaats in de omgeving van Deurne en Asten, stroomgebied Astense Aa en Oude Aa, en in de omgeving van Bernheze, stroomgebied Leijgraaf. Er is vooral gelet op werkende beregeningsinstallaties. Bij een bedrijf in de gemeente Deurne is een overtreding geconstateerd. Hiervoor wordt een boete uitgeschreven. Ook zijn bij enkele percelen materialen voor onttrekking aangetroffen. De eigenaren zijn hier op aangesproken.

Boetes

Het is droog en de regen van afgelopen nacht is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Daarom mag nog steeds geen oppervlaktewater onttrokken worden voor bijvoorbeeld beregening of het aanvullen van vijvers. Zo beschermt het waterschap waterstanden en waterkwaliteit. Aa en Maas doet er alles aan om zo lang mogelijk overal voldoende water in sloten en beken te houden. Maar dit wordt steeds lastiger. We zijn alert op vissen in sloten en beken die dreigen droog te vallen. Samen met hengelsportverenigingen verplaatsen we de vissen naar waterlopen waarin nog wel voldoende water staat. Droogte tegengaan betekent dat iedereen moet meewerken. Hoe droger het wordt en hoe minder water er is, hoe sneller het waterschap boetes uitschrijft in plaats van waarschuwingen geven als mensen blijven beregenen. Voor personen is de boete €550,-. Voor bedrijven €1.500,-.

Waar mag niet onttrokken worden? Sinds 18 juni geldt een algemeen verbod voor het beregenen uit oppervlaktewater in de districten Boven Aa en Beneden Aa. In Raam geldt het onttrekkingsverbod met uitzondering van:

* stroomgebied Afleidingskanaal benedenstrooms A73.

* stroomgebied Sambeekse Uitwatering benedenstrooms stuw Waranda te Sambeek.

* stroomgebied Sint Jansbeek benedenstrooms Veerweg te Vortum Mullem.

* stroomgebied Hooge Raam benedenstrooms Hoogeweg te Escharen.

* stroomgebied Raam benedenstrooms stuw IJzerbroek te Sint Hubert,

Sint Anthonisloop benedenstrooms stuw Scheiwal.

* stroomgebied Hertogswetering benedenstrooms Stadhouderslaan tot Hamelspoelweg.

Sinds 26 juni is het verbodsgebied uitgebreid met stroomgebied Groote Wetering in het district Hertogswetering.

Sinds 5 augustus is het verbodsgebied uitgebreid met het stroomgebied van de Lage Raam en de Sint Anthonisloop.

Het afgekondigde onttrekkingsverbod geldt voor onbepaalde tijd. Het waterschap ziet toe op naleving van dit beregeningsverbod. Het onttrekkingsverbod geldt niet voor het beregenen met grondwater. Actuele informatie over droogte leest u op www.aaenmaas.nl .

thumb bernhezeDe regeling geldt in 2015 en 2016.Merkt u dat het huishouden steeds lastiger wordt? Vindt u de huishoudelijke hulp via de Wmo onvoldoende? Wilt u af en toe een extra schoonmaakbeurt in huis? Maak dan gebruik van de nieuwe regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).  Met die toelage krijgt u huishoudelijke hulp voor een kleine eigen bijdrage.

Voor wie is HHT?

Veel mensen kunnen gebruik maken van HHT. U hoeft maar aan één van deze regels te voldoen:

 • u bent 75 jaar of ouder
 • u maakt geen gebruik van huishoudelijke hulp via de Wmo omdat u de eigen bijdrage te hoog vindt
 • u hebt een beperking en krijgt een maatwerkvoorziening via Wmo, WLZ of ziektekostenverzekering (verpleging en verzorging, woningaanpassing, rolstoel, vervoer, huishoudelijke verzorging,  begeleiding)
 • u bent elke week actief als mantelzorger.

Wat kost HHT?

Voor huishoudelijke hulp met de regeling HHT vergoedt de gemeente € 15,- per uur aan de zorgaanbieder. Het bedrag dat u zelf betaalt hangt af van het uurtarief van de zorgaanbieder. Dat tarief is niet bij alle zorgaanbieders hetzelfde. Vraag goed na bij de zorgaanbieder van uw keuze welk uurtarief hij hanteert. Een voorbeeld: het uurtarief van de zorgaanbieder is € 22,50. Daarvan vergoedt de gemeente € 15,-. Uw eigen bijdrage is € 7,50 per uur.

Hoeveel uur HHT krijgt u?

U krijgt maximaal 150 uur HHT per jaar. Dat is 3 uur per week. Maar u kunt ook kiezen voor minder uren.

Waar vraagt u HHT aan?

U vraagt HHT aan bij een zorgaanbieder die ook de huishoudelijk hulp via de Wmo verzorgt. In Bernheze zijn dat:

 • Actief Zorg: telefoon 088-75 08 200, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , www.actiefzorg.nl
 • BrabantZorg: telefoon 088-99 85 555, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , www.brabantzorg.eu
 • Breederzorg: telefoon 0413-25 94 41, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , www.breederzorg.nl
 • Buurtdiensten: telefoon 06-12 55 12 55, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , www.buurtdiensten.nl
 • Laverhof: telefoon 0413-29 81 00, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , www.laverhof.nl
 • Interzorg/Mien Thuis: telefoon 0412-65 14 28, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.www.mien-thuis.nl
 • TSN Thuiszorg: telefoon 0546-66 01 00, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , www.tsn-thuiszorg.nl
 • TZorg: telefoon 088-00 25 500, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , www.tzorg.nl .

Hoe regelt u HHT met de zorgaanbieder?

U sluit een contract af met de zorgaanbieder van uw keuze. Samen maakt u afspraken over de hulp die u inkoopt via HHT. U betaalt de eigen bijdrage aan de zorgaanbieder.

Logo Aa_en_MaasVanochtend constateerde het waterschap dat er op een aantal plekken in de Aa, tussen Erp en Boerdonk, en de Leijgraaf, tussen Erp en Boekel, enkele tientallen dode vissen lagen, o.a. karpers.

Lees meer: Vissterfte in rivieren de Aa...

Stuw-in-de-HazelbergseloopWaterschap Aa en Maas ‘stuurt’ het gezuiverde afvalwater van RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) Dinther tijdelijk via de Hazelbergse Loop en de Leijgraaf richting de Wambergse Beek. Op deze wijze hoopt het waterschap droogval van onder andere de Wambergse beek ten noordoosten van Berlicum in de gemeenten Sint-Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch te voorkomen.
 

Normaal komt het gezuiverde afvalwater, ook wel effluent genoemd, in de Aa terecht. Waterschap Aa en Maas neemt deze tijdelijke maatregel vanwege de huidige droogte en het belang van voldoende grondwater.
Het op peil houden van de Wambergse beek en omgeving is gunstig voor de grondwaterstanden in de omgeving. Hiervan profiteren landbouw en natuur.

Het waterschap heeft omwonenden en agrarische bedrijven in het stroomgebied van de Hazelbergse Loop schriftelijk op de hoogte gebracht. Door de maatregel zal de kwaliteit van het water daar tijdelijk minder zijn. Dit maakt het ongeschikt voor veedrenking, om in te recreëren of om consumptiegewassen mee te beregenen. Dit laatste is op dit moment ook verboden vanwege het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater.

Het waterschap laat deze bijzondere situatie niet langer duren dan noodzakelijk. Op het moment dat de Wambergse Beek geen extra water nodig heeft, loost het waterschap het effluent weer rechtstreeks op de Aa. Doordat de Aa een veel grotere watergang is dan de Hazelbergse loop en veel meer water transporteert, geeft dit geen ongewenste problemen voor de waterkwaliteit.

optimisdOuders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs maken vaak aanzienlijke kosten, bijvoorbeeld voor boeken /leermiddelen, schooltas, schoolreisje/schoolactiviteiten, reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld.

Voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen of net daarboven is moeilijk om deze kosten te betalen. Daarom verstrekt Optimisd, de sociale dienst van Bernheze, Schijndel, Sint Michielsgestel en Veghel, elk jaar een tegemoetkoming in deze schoolkosten.

Hoogte vergoeding

De tegemoetkoming is € 185,- per kind van 4 tot 18 jaar dat basis en/of voortgezet onderwijs volgt in het schooljaar 2015/2016. Voorwaarde is dat uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm (€ 1.567,71 netto per maand voor een gehuwde en  € 1.097,39  netto per maand voor een alleenstaande ouder). Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 11.790,-.

Als u een vergoeding hebt gehad volgens deze regeling over het schooljaar 2014/2015 of een uitkering Participatiewet (WWB) ontvangt, dan stuurde Optimisd u in de maand juni of juli automatisch een aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar toe.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.optimisd.nl of neem contact op met Optimisd, Frisselsteistraat 6 in Veghel. Op werkdagen is het telefonisch spreekuur van 9.00 uur tot 11.00 uur, telefoon 0413-75 03 90. U kunt zonder afspraak terecht bij het Minimaloket van Optimisd op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Vanaf 1 september is het Minimaloket ook open op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt ook contact opnemen met het Wmo-loket van Bernheze.

eikenprocessierupsOok dit jaar verwachten we overlast van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De haren van de rupsen kunnen voor mens en dier overlast (huidirritatie, ontstekingen van luchtwegen en/of ogen) veroorzaken. Daarom gaat de gemeente in de komende weken tot bestrijding over.

Inlandse eiken

De nesten ven de eikenprocessierups komen voor in inlandse eiken. U herkent ze aan het grijze spinsel dat eromheen zit. De nesten zijn meestal zo groot als een handbal.

Bestrijding

De bestrijding gebeurt in een zo vroeg mogelijk stadium. Op locaties langs doorgaande wegen spuit de gemeente een biologisch bacteriepreparaat op de bomen waarin ze voorkomen. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor mensen of andere dieren. Daar waar beschermde vlinders voorkomen, wordt niet gespoten. Waar nodig zuigt de gemeente de rupsen op met behulp van een vacuümton, die voor de helft is gevuld met water. In het water zijn de brandharen van de rupsen ongevaarlijk.

Overlast op uw terrein?

Ook in eiken die geen eigendom zijn van de gemeente Bernheze komen rupsen voor. De aannemer die in opdracht van de gemeente werkt, kan deze ook bij u verwijderen. Omdat het hier om uw bomen gaat, zijn de kosten voor uw rekening. U kunt de overlast melden via telefoonnummer 14 0412. De gemeente Bernheze geeft uw adres door aan de aannemer zodat deze de rupsen dan bij u uit de bomen kan verwijderen.
Hiervoor geldt een starttarief van € 90-. De aannemer bestrijdt de rupsen maximaal 1 uur lang, inclusief de reistijd naar uw adres van een ander adres in Bernheze. Mocht deze tijd niet voldoende zijn, dan wordt er voor € 90,-per uur verder bestreden. U moet zelf thuis zijn tijdens de bestrijding, omdat u de aannemer contant moet betalen. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Wat kunt u doen?

Bestrijd nooit zelf de rupsen. Wanneer u de eikenprocessierups signaleert, geef dit dan door aan de gemeente, telefoon 14 0412. Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer G. de Bekker van de gemeente, telefoon 14 0412.

De bomen in de volgende straten worden bespoten
Heesch: Dommelstraat, Groldersedijk, Grolderseweg, Nieuwe Erven, Venhofstraat, Vinkelsestraat, Vosbergstraat, Wijststraat, Zoggelsestraat
Heeswijk-Dinther: Dopheiweg, Dintherseweg, Fokkershoek, Gouverneursweg, Groenstraat, Hoge Broekstraat, Hogeweg, Hoog-Beugt, Hommelsedijk, Hommelsehoeve, Justitieweg, Kaathovensedijk, Kameren, Koffiestraat, Krommertseweg, Laag-Beugt, Laageindsedijk, Lariestraat, Meerstraat, Rukven, Schanseweg, Vorstenbosseweg, Zandstraat, Herpersteeg, Oude Beemdseweg.
Loosbroek: Hanenbergsestraat, Heideweg, Heisewal, Hoogeindsestraat, Koningsstraat, Schaapsdijk, Dorpsstraat, Jonkerstraat.
Nistelrode: Delst, Dintherseweg, Koudenoord, Molenhoeve, Udenseweg
Vorstenbosch: Akkerweg, Brakkensedijk, Derpt, Derptweg, Kampweg, Langenbergsestraat, Lendersgat, Meuwelweg, Nistelrodesedijk, Roestenburgseweg

bernhezeOp 6 juli 2015 was er een bijeenkomst over de Participatiewet en de wet Werk en Zekerheid in zaal Kerkzicht in Loosbroek. Een goed bezochte, maar vooral zeer interessante avond vol relevante informatie voor iedereen die personeel in dienst heeft.

Het jaar 2015 wordt gekenmerkt door veel nieuwe wetgeving op het gebied van werkgelegenheid. Dat betekent veel veranderingen voor werkgevers. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan. De Wet werk en zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen.

Hieronder treft u de presentaties van de verschillende sprekers aan.

BlauwalgenWaterschap Aa en Maas heeft blauwalgen aangetroffen in het Driewiel in Nieuwkuijk, in visvijver het Klotbeek in Heeswijk-Dinther en in de vijver langs de Oeffeltseweg in Haps. Deze blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om ieder contact met water van deze vijver te vermijden. De verschillende gemeentes plaatsen waarschuwingsborden en waterschap Aa en Maas houdt de situatie in de gaten.

Schadelijk voor mens en dier

De aangetroffen blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.

Advies aan de burger

Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De belangrijkste oorzaak hiervan is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water. Deze voedingsstoffen zitten in afgevallen bladeren maar komt onder andere in het water via lokvoer van sportvissers, brood, eenden- en hondenpoep. Voor een deel kunt u zelf invloed hebben op de hoeveelheid voedingsstoffen in het water, daarom luidt het advies aan de burger: beperk het gebruik van lokvoer bij vissen, voer geen eenden en laat de hond niet in de nabijheid van het water poepen, zodat voedingstoffen niet in het water terechtkomen.

Wat doet het waterschap

Blauwalgen in het water zijn een hardnekkig probleem. Wanneer de zonintensiteit afneemt en het water weer afkoelt door bijvoorbeeld regen of het seizoen, vermindert de hoeveelheid blauwalg. Om te voorkomen dat er later weer blauwalgen komen kan het waterschap en/of de gemeente proberen de hoeveelheid voedingsstoffen in het water te verminderen. Dit kan door de waterbodem te baggeren, eventueel aanwezige riooloverstorten af te dichten en bomen langs de oever te snoeien. Deze maatregelen kunnen uiteraard niet overal uitgevoerd worden.

Waterschap Aa en Maas Waterschap Aa en Maas is elke dag met water in de weer. Voor burgers en bedrijven werken wij aan het in stand houden van gezonde, veilige en veerkrachtige watersystemen. Voor mens, plant en dier bieden we ruimte aan duurzaam en recreatief gebruik. Steeds met oog voor een leefbare en gezonde toekomst, een luisterend oor voor maatschappelijke groeperingen en grip op kosten en kwaliteit. Voor meer informatie over deze onderwerpen en andere waterschapszaken zie www.aaenmaas.nl. Waterschap Aa en Maas, met water in de weer!