Dit is het HaDeejer.nl archief  van: 2006  tot  september 2015

Logo Aa_en_MaasVanochtend constateerde het waterschap dat er op een aantal plekken in de Aa, tussen Erp en Boerdonk, en de Leijgraaf, tussen Erp en Boekel, enkele tientallen dode vissen lagen, o.a. karpers.

Medewerkers van het waterschap hebben direct de waterlopen op meerder plekken gecontroleerd. Meer vissterfte is tot nu toe niet waargenomen. De dode vissen zijn geruimd en worden onderzocht. Medewerkers van het waterschap blijven de komende dagen deze waterlopen extra controleren.

Onderzoeken Het waterschap wil weten wat de oorzaak van deze vissterfte is en of er een verband is met de schuimlaag die sinds enkele dagen op een aantal plaatsen op de Aa en de Leijgraaf te zien is. Er zijn opnieuw watermonsters genomen omdat nog steeds niet duidelijk is welke stof de schuimlaag veroorzaakt. Deze monsters worden in een laboratorium op meerdere stoffen onderzocht. De resultaten worden volgende week verwacht. Er is al onderzocht of in waterlopen voldoende zuurstof zit. Bij onvoldoende zuurstof kunnen vissen sterven. Het zuurstofgehalte is nu op peil en het waterschap blijft dit de komende dagen op verschillende momenten controleren. Er zijn nergens vissen gezien die ‘naar lucht happen’. Een zuurstofdip, tijdelijk tekort aanzuurstof in het water in de avond of nacht, zou ook een mogelijke oorzaak kunnen zijn.

Maatregelen Afgelopen zondagnacht zijn bij het afbranden van Addapt te Helmond stoffen vrij gekomen. Het water dat daarbij is geloosd op het riool werd opgevangen en gezuiverd op de zuivering in Aarle-Rixtel. De controle van het gezuiverde water gaf dinsdag aan dat het schoon genoeg was om weer te lozen. Nu blijkt er opnieuw schuim te zijn in de uitstroom van de zuivering. Als voorzorg wordt tijdens het zuiveringsproces extra zuurstof ingebracht. Dit draagt bij aan het afbreken van schadelijke stoffen. Ook wordt de komende dagen de hoeveelheid gezuiverd water dat in de Aa komt verminderd.

Om te zorgen dat het water in de Aa en de Leijgraaf wordt doorgespoeld en verdund wordt er vanuit de Zuid-Willemsvaart extra water ingelaten. In deze droge tijden is water echter schaars maar we proberen zoveel mogelijk water in de Aa te krijgen.

Vermijd contact met het Aa-water De waarschuwing die afgelopen week is uitgegaan na het afbranden van Addapt in Helmond om contact met het water van rivier de Aa te vermijden blijft gehandhaafd voor het gebied tussen Veghel en Beek en Donk. Het schuim dat sindsdien op verschillende plekken op het water drijft is nog steeds aanwezig in dit gebied. Ook op het punt waar de Aa en Leijgraaf bij elkaar komen is schuim op de Leijgraaf te zien. Met name op plekken waar extra werveling/luchtinslag van water is zoals bij stuwen en gemalen. Het waterschap adviseert nog steeds om vee niet te laten drinken van het oppervlaktewater en recreanten om contact met het water te vermijden. Aan vissers wordt gevraagd alert te zijn op grootschalige vissterfte. In dat geval kan contact worden opgenomen met het waterschap op telefoonnummer 088-1788000.